Privacy verklaring

Net als andere websites hoor ik met mijn website ook duidelijk te maken hoe ik om ga met de wetgeving rondom privacygegevens, genaamd de AVG. In deze privacyverklaring wil ik jou zo goed mogelijk informeren over welke gegevens Miskraamcoach Sharon verzamelt, waarom ik dat doe en hoe jij er controle over hebt.

Ik leg het je graag hieronder uit.

Privacyverklaring Miskraamcoach Sharon
(Datum: 01-03-2023)

Sharon Belt-Sipkens
Info@miskraamcoachsharon.nl
https://miskraamcoachsharon.nl/
0646414048

KVK: 68527748 BTW: 202938335B01
BTW: 202938335B01

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk persoonsgegevens zodra je een betaalde dienst afneemt omdat je bijvoorbeeld een coaching bij me volgt en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik van mijn coachees verwerk:
– NAW-gegevens (Voor- en achternaam, adres, woonplaats)
– Contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres
– Geboortedatum
– Aantekeningen en gespreksverslagen
– Schriftelijke (huiswerk) oefeningen, foto’s van flipovers of andere gebruikte materialen
– (belangrijke) communicatie

Doeleinden
Ik verwerk de persoonsgegevens van mijn coachees voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van jouw betaling door middel van facturatie.
Zodra jij een coachovereenkomst met mij hebt afgesloten, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn om een correctie factuur te kunnen versturen. Dat zijn in elk geval: NAW-/ contact gegevens. Na betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.
– Dossieropbouw.
Zodra jij een coachovereenkomst met mij hebt afgesloten, leg ik een dossier voor je aan. Hierin verwerk ik gegevens die nodig zijn voor het contact en bewaar relevante e-mails, aantekeningen en (foto’s van) gemaakte opdrachten/tests.
– Contact onderhouden
Gegevens die ik per telefoon, e-mail, mijn contactformulier, WhatsApp of social media, van
jou heb ontvangen, verwerk ik om op jouw berichten te kunnen reageren of om te kunnen bellen-/ e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
– Afleveren van goederen die noodzakelijk zijn voor de coaching, zoals bijvoorbeeld voorbereidingsopdrachten.
Om de goederen die nodig zijn voor een optimale coaching te kunnen afleveren verwerk ik daarvoor de nodige NAW-/ en contactgegevens.
– Verzenden van mijn nieuwsbrief
– Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van mijn begeleidingstraject/diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik deel jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het kan zijn dat ik enkele gegevens deel met verwerkers. Het gaat bijvoorbeeld om de boekhouder. Hieronder een overzicht van verwerkers met wie ik gegevens deel voor de volgende doeleinden:

– Website gebouwd in WordPress om Miskraamcoach Sharon ook online zichtbaar te laten zijn.
– Boekhouding en financiële administratie worden door mij zelf vastgelegd in het online programma E-boekhouden.
– Financiële en fiscale gegevens worden aangeleverd aan de boekhouder, om aan de wettelijke verplichtingen van de belangdienst te voldoen.

Nieuwsbrieven
Als je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, dan houd ik je voornaam en je e-mailadres bij. Dat doe ik in het systeem van Sendinblue. Ik ben de enige die deze verzendlijsten kan inzien. Als je op de verzendlijst staat, krijg je elke twee weken mijn nieuwsbrief met tips en suggesties rond de begeleiding van vrouwen met een miskraam.

Testimonial
Je kunt andere vrouwen en hun partners helpen met jou review, door middel van een testimonial. Een testimonial is een door jouw geschreven tekst over hoe jij de begeleiding hebt ervaren en wat dit voor jou heeft betekend. Door je ervaringen te delen geef je anderen een nog beter beeld van miskraambegeleiding. Bij een testimonial vraag ik altijd toestemming aan jou voordat ik deze op mijn website of social media plaats. Als je dit niet wil, gebruik ik het niet.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Elk jaar schoon ik de bestanden op. Volgens de wet van de belastingdienst moet ik gegevens van betalende klanten 7 jaar bewaren.

Hoe gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dus wil je weten welke gegevens ik van je bijhoud of wil je deze gegevens wijzigen? Stuur je verzoek in een mail naar info@miskraamcoachsharon.nl

Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ook wil ik je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met mij contact op via info@miskraamcoachsharon.nl

Als je op de website kijkt.
Ik gebruik cookies en Google Analytics om een idee te krijgen van hoe mijn Website wordt bezocht. De gegevens die daarvoor gebruikt worden, zijn geen persoonlijk gegevens.

Cookies
Ik maak alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van mijn website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. De gegevens zijn geanimiseerd, het gaat dus niet om gegevens die naar jou te herleiden zijn. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Ook maak ik gebruik van Google Analytics, een website-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers mijn site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je mijn website gebruikt. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van jouw browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van de websites niet beschikbaar zijn.

De enige persoonsgegevens die worden verzameld, zijn gegevens die je zelf actief verzendt bijvoorbeeld als je het contactformulier invult of direct een afspraak inplant voor een kennismakingsgesprek.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de website https://miskraamcoachsharon.nl/ .

Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.

Vragen?
Heb je vragen over de privacyverklaring? Bel of mail me dan gerust. Je kunt me bereiken op info@miskraamcoachsharon.nl of 06-46414048.